Video


Video Murottal Al-Qur’an

Mishari Rashid Al Afasy & Anak-Anak

- 001_Al Fatihahflv
- 078_AnNaba’flv
- 079_AnNazi’at12flv
- 079_AnNazi’at_22flv
- 080_‘Abasaflv
- 081_AtTakwirflv
- 082_AlInfitharflv
- 083_AlMuthaffifin_12flv
- 083_AlMuthaffifin_22flv
- 084_AlInsyiqaqflv
- 085_AlBurujflv
- 086_AthThariqflv
- 087_AlAlaflv
- 088_AlGhasyiyahflv
- 089_AlFajr_12flv
- 089_AlFajr_22flv
- 090_AlBaladflv
- 091_AsySyamsyflv
- 092093_AlLail_AdhDhuhaflv
- 094095_AsySyarh_AtTiinflv
- 096097_AlAlaq_AlQadrflv
- 098_AlBayyinahflv
- 099100_AzZalzalah_AlAdiyatflv
- 101102_AtTakatsur_AlQoriahflv
- 103104_AlAshr_AlHumazahflv
- 105106_AlFiil_AlQuraisyflv
- 107108_AlMaun_AlKautsarflv
- 109110_AlKafirun_AnNashrflv
- 111112_AlLahab_AlIkhlasflv
- 113114_AlFalaq_AnNasflv

 

Video Ceramah Agama Islam

Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu – Ust. Badrusalam

AdabManfaatMenuntutIlmu-Part1.flv         28-Feb-2011 10:23      69478715
AdabManfaatMenuntutIlmu-Part2.flv         28-Feb-2011 11:01      69894858
AdabManfaatMenuntutIlmu-Part3.flv         28-Feb-2011 11:28      68790337

Amalan-amalan Pelebur Dosa – Ust. Abdullah Zain

Part1Of9.flv                    08-Feb-2011 11:48      37473475
Part2Of9.flv                    08-Feb-2011 12:02      27165602
Part3Of9.flv                    08-Feb-2011 12:13      19432753
Part4Of9.flv                    08-Feb-2011 12:28      31436506
Part5Of9.flv                    08-Feb-2011 12:44      35684524
Part6Of9.flv                    08-Feb-2011 13:02      39803692
Part7Of9.flv                    08-Feb-2011 13:12      18166459
Part8Of9.flv                    08-Feb-2011 13:31      41898998
Part9Of9.flv                    08-Feb-2011 13:42      16974530

Cinta Sejati Kepada Nabi – Ust. Abdullah Zain

cinta-sejati-kepada-nabi-1.mp4           01-Mar-2011 01:42      22090380
cinta-sejati-kepada-nabi-2.mp4           01-Mar-2011 01:53      17263264
cinta-sejati-kepada-nabi-3.mp4           01-Mar-2011 02:07      21656316
cinta-sejati-kepada-nabi-4.mp4           01-Mar-2011 02:15      11587914
cinta-sejati-kepada-nabi-5.mp4           01-Mar-2011 02:32      35925151

Ciri dan Pola Hidup Firqotun Najiyah – Ust. Muhammad Nur Ihsan

CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part1.flv     28-Feb-2011 11:58      66781755
CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part2.flv     28-Feb-2011 12:26      68131917
CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part3.flv     28-Feb-2011 12:55      72072946

Hakikat Jihad – Ust. Yazid Jawas

Jihad01.flv                    21-Feb-2011 03:30      36482269
Jihad02.flv                    21-Feb-2011 03:54      38971435
Jihad03.flv                    21-Feb-2011 04:19      39638880
Jihad04.flv                    21-Feb-2011 04:40      36262119
Jihad05.flv                    21-Feb-2011 05:05      33059368
Jihad06.flv                    21-Feb-2011 05:30      37756219
Jihad07.flv                    21-Feb-2011 05:53      38925037
Jihad08.flv                    21-Feb-2011 06:18      35688320
Jihad09.flv                    21-Feb-2011 06:46      37284091
Jihad10.flv                    21-Feb-2011 07:14      43810703

Hikmah Dalam Berdakwah – Ust. Firanda Andirja

HikmahDalamBerdakwah-Part1.flv           28-Feb-2011 13:19      59223845
HikmahDalamBerdakwah-Part2.flv           28-Feb-2011 13:52      72233785
HikmahDalamBerdakwah-Part3.flv           28-Feb-2011 14:18      63835542

Hukum Ibadah Di Bulan Rajab – Ust. Zainal Abidin

HukumIbadahBulanRajab-Part1.flv          16-Feb-2011 12:13      82117691
HukumIbadahBulanRajab-Part2.flv          16-Feb-2011 12:48      68092711
HukumIbadahBulanRajab-Part3.flv          16-Feb-2011 13:25      68876436

Jagalah Allah – Syaikh Utsman Al-Khomiis & Ust. Badrusalam

JagalahAllah-Part1.flv               16-Feb-2011 10:28      43592629
JagalahAllah-Part2.flv               16-Feb-2011 11:01      83316155
JagalahAllah-Part3.flv               16-Feb-2011 11:22      51337308

Karakteristik Ahlussunnah Wal Jama’ah – Ust. Muhammad Arifin Baderi

Part1Of7.flv                    08-Feb-2011 13:59      38673787
Part2Of7.flv                    08-Feb-2011 14:15      37178267
Part3Of7.flv                    08-Feb-2011 14:32      37143410
Part4Of7.flv                    08-Feb-2011 14:47      33079513
Part5Of7.flv                    08-Feb-2011 15:04      37382008
Part6Of7.flv                    08-Feb-2011 15:20      36912202
Part7Of7.flv                    08-Feb-2011 15:31      18955458

Kewajiban Mengikuti Sunnah – Ust. Abdulloh Taslim

01Of07.flv                     08-Feb-2011 03:07      22663956
02Of07.flv                     08-Feb-2011 03:24      22731496
03Of07.flv                     08-Feb-2011 03:39      22983989
04Of07.flv                     08-Feb-2011 03:54      22731496
05Of07.flv                     08-Feb-2011 04:13      22504350
06Of07.flv                     08-Feb-2011 04:32      25872530
07Of07.flv                     08-Feb-2011 02:15       4987422

Kewajiban Setiap Muslim & Muslimah – Ust. Abu Haidar As-Sundawy

KewajibanMuslimMuslimah-Part1.flv         28-Feb-2011 15:57      59465001
KewajibanMuslimMuslimah-Part2.flv         28-Feb-2011 16:21      59532034
KewajibanMuslimMuslimah-Part3.flv         28-Feb-2011 16:48      60319858
KewajibanMuslimMuslimah-Part4.flv         28-Feb-2011 17:10      54540659

Makna Ibadah – Ust. Abdul Hakim Abdat

Ust.AbdulHakim-Makna-ibadah-01.flv         16-Feb-2011 14:56      54593542
Ust.AbdulHakim-Makna-ibadah-02.flv         16-Feb-2011 15:31      91311230

Mencari Kunci Rizki yang Hilang – Ust. Zainal Abidin

Ust.ZainalAbidin-Rezeki_yg_hilang.flv       16-Feb-2011 14:33      126030217

Mengapa Terorisme Dikecam – Ust. Ali Musri

MengapaTerorismeDikecam-Part1.flv         28-Feb-2011 17:38      76113668
MengapaTerorismeDikecam-Part2.flv         28-Feb-2011 18:14      80061598
MengapaTerorismeDikecam-Part3.flv         28-Feb-2011 18:43      77950464
MengapaTerorismeDikecam-Part4.flv         28-Feb-2011 19:11      72545491

Mengisi Liburan Berpahala -Ust. Ali Musri

MengisiLiburan-Part1.flv              28-Feb-2011 19:25      28958884
MengisiLiburan-Part2.flv              28-Feb-2011 19:39      29023151
MengisiLiburan-Part3.flv              28-Feb-2011 19:55      29982029

Menjadikan Harta Barokah – Ust. Kholid Syamhudi

MenjadikanHartaBarokah-Part1.flv          28-Feb-2011 20:23      75837066
MenjadikanHartaBarokah-Part2.flv          28-Feb-2011 20:52      73560839
MenjadikanHartaBarokah-Part3.flv          28-Feb-2011 21:27      96295487

Menyelami Keindahan Islam – Ust. Abu Haidar As-Sundawy

Ust.AbuHaidar-Menyelami-keindahan-islam-01.flv   16-Feb-2011 16:09      107553589
Ust.AbuHaidar-Menyelami-keindahan-islam-02.flv   16-Feb-2011 16:55      132841745

Muqoddimah Asma’ Was Shifat – Ust. Firanda Andirja

MuqodimmahAsmaWaSifat-Part1.flv          08-Mar-2011 00:34      34838286
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part2.flv          08-Mar-2011 00:57      40072661
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part3.flv          08-Mar-2011 07:00      35293438
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part4.flv          08-Mar-2011 02:45      31238100

Panduan Hubungan Suami Istri – Ust. Ahmad Zainuddin

AdabPasutri1.3gp                  21-Feb-2011 09:47       9807490
AdabPasutri2.3gp                  21-Feb-2011 10:00       9805206
AdabPasutri3.3gp                  21-Feb-2011 10:08       9804403
AdabPasutri4.3gp                  21-Feb-2011 10:16       9804481
AdabPasutri5.3gp                  22-Feb-2011 00:13       9804349
AdabPasutri6.3gp                  22-Feb-2011 00:04       5320826

Renungan Kalimat Takbir – Ust. Badrusalam

Renungan Kalimat Takbir.flv

Sebab Naik dan Turunnya Iman – Ust. Abu Qotadah

NaikTurunnyaIman-Part1.flv             08-Mar-2011 09:44      69462393
NaikTurunnyaIman-Part2.flv             08-Mar-2011 21:13      84089710
NaikTurunnyaIman-Part3.flv             09-Mar-2011 10:08      77847104
NaikTurunnyaIman-Part4.flv             09-Mar-2011 11:03      90805490
NaikTurunnyaIman-Part5.flv             08-Mar-2011 10:48      98631334

Shalat Sebagai Barometer Amal – Ust. Arman Amri

ShalatBarometerAmal-Part1.flv           08-Mar-2011 16:00      83329320
ShalatBarometerAmal-Part2.flv           08-Mar-2011 18:16      81400341
ShalatBarometerAmal-Part3.flv           08-Mar-2011 20:16      78743943
ShalatBarometerAmal-Part4.flv           08-Mar-2011 20:39      46536660

Tauhid Jalan Keadilan dan Kemakmuran – Ust. Yazid Jawas

part01.flv                     08-Feb-2011 06:46      11512326
part02.flv                     08-Feb-2011 06:55      11571722
part03.flv                     08-Feb-2011 07:05      14344551
part04.flv                     08-Feb-2011 07:16      14343251
part05.flv                     08-Feb-2011 07:26      12857061
part06.flv                     08-Feb-2011 07:36      14964644
part07.flv                     08-Feb-2011 07:47      14048247
part08.flv                     08-Feb-2011 07:59      13469584
part09.flv                     08-Feb-2011 08:10      15241661
part10.flv                     08-Feb-2011 08:21      16603552
part11.flv                     08-Feb-2011 08:33      16458822
part12.flv                     08-Feb-2011 08:42      12707274
part13.flv                     08-Feb-2011 08:54      13158349
part14.flv                     08-Feb-2011 09:05      16676333

Tazkiyatun Nufus – Ust. Mahfuzh Umri

TazkiyatunNufs-Part1.flv              11-Mar-2011 05:08      67037358
TazkiyatunNufs-Part2.flv              11-Mar-2011 05:45      71269832
TazkiyatunNufs-Part3.flv              11-Mar-2011 07:32      76154870
TazkiyatunNufs-Part4.flv              11-Mar-2011 09:30      59275869

Wanita Dibalik Para Ulama – Ust. Sufyan Basweidan

Part1Of8.flv                    08-Feb-2011 10:09      19029279
Part2Of8.flv                    08-Feb-2011 10:20      18927476
Part3Of8.flv                    08-Feb-2011 10:32      24698228
Part4Of8.flv                    08-Feb-2011 10:44      22215322
Part5Of8.flv                    08-Feb-2011 10:56      20267927
Part6Of8.flv                    08-Feb-2011 11:07      20660872
Part7Of8.flv                    08-Feb-2011 11:20      23706788
Part8Of8.flv                    08-Feb-2011 11:32      22686522

Sumber pengambilan file :

rodja-tv
rodja-tv
hang-fm-batam
hang-fm-batam
youtube-logo
ebehtube

16 respons untuk ‘Video

  rizky maulana said:
  Januari 9, 2014 pukul 5:07 am

  assalamu’alaikum, mas admin afwan ko file video murotalnya yang mau di download udah di delete sih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s