Video


Video Murottal Al-Qur’an

Mishari Rashid Al Afasy & Anak-Anak

- 001_Al Fatihahflv
- 078_AnNaba’flv
- 079_AnNazi’at12flv
- 079_AnNazi’at_22flv
- 080_‘Abasaflv
- 081_AtTakwirflv
- 082_AlInfitharflv
- 083_AlMuthaffifin_12flv
- 083_AlMuthaffifin_22flv
- 084_AlInsyiqaqflv
- 085_AlBurujflv
- 086_AthThariqflv
- 087_AlAlaflv
- 088_AlGhasyiyahflv
- 089_AlFajr_12flv
- 089_AlFajr_22flv
- 090_AlBaladflv
- 091_AsySyamsyflv
- 092093_AlLail_AdhDhuhaflv
- 094095_AsySyarh_AtTiinflv
- 096097_AlAlaq_AlQadrflv
- 098_AlBayyinahflv
- 099100_AzZalzalah_AlAdiyatflv
- 101102_AtTakatsur_AlQoriahflv
- 103104_AlAshr_AlHumazahflv
- 105106_AlFiil_AlQuraisyflv
- 107108_AlMaun_AlKautsarflv
- 109110_AlKafirun_AnNashrflv
- 111112_AlLahab_AlIkhlasflv
- 113114_AlFalaq_AnNasflv

 

Video Ceramah Agama Islam

Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu – Ust. Badrusalam

AdabManfaatMenuntutIlmu-Part1.flv         28-Feb-2011 10:23      69478715
AdabManfaatMenuntutIlmu-Part2.flv         28-Feb-2011 11:01      69894858
AdabManfaatMenuntutIlmu-Part3.flv         28-Feb-2011 11:28      68790337

Amalan-amalan Pelebur Dosa – Ust. Abdullah Zain

Part1Of9.flv                    08-Feb-2011 11:48      37473475
Part2Of9.flv                    08-Feb-2011 12:02      27165602
Part3Of9.flv                    08-Feb-2011 12:13      19432753
Part4Of9.flv                    08-Feb-2011 12:28      31436506
Part5Of9.flv                    08-Feb-2011 12:44      35684524
Part6Of9.flv                    08-Feb-2011 13:02      39803692
Part7Of9.flv                    08-Feb-2011 13:12      18166459
Part8Of9.flv                    08-Feb-2011 13:31      41898998
Part9Of9.flv                    08-Feb-2011 13:42      16974530

Cinta Sejati Kepada Nabi – Ust. Abdullah Zain

cinta-sejati-kepada-nabi-1.mp4           01-Mar-2011 01:42      22090380
cinta-sejati-kepada-nabi-2.mp4           01-Mar-2011 01:53      17263264
cinta-sejati-kepada-nabi-3.mp4           01-Mar-2011 02:07      21656316
cinta-sejati-kepada-nabi-4.mp4           01-Mar-2011 02:15      11587914
cinta-sejati-kepada-nabi-5.mp4           01-Mar-2011 02:32      35925151

Ciri dan Pola Hidup Firqotun Najiyah – Ust. Muhammad Nur Ihsan

CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part1.flv     28-Feb-2011 11:58      66781755
CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part2.flv     28-Feb-2011 12:26      68131917
CiriDanPolaHidupFirqotunNajiyah-Part3.flv     28-Feb-2011 12:55      72072946

Hakikat Jihad – Ust. Yazid Jawas

Jihad01.flv                    21-Feb-2011 03:30      36482269
Jihad02.flv                    21-Feb-2011 03:54      38971435
Jihad03.flv                    21-Feb-2011 04:19      39638880
Jihad04.flv                    21-Feb-2011 04:40      36262119
Jihad05.flv                    21-Feb-2011 05:05      33059368
Jihad06.flv                    21-Feb-2011 05:30      37756219
Jihad07.flv                    21-Feb-2011 05:53      38925037
Jihad08.flv                    21-Feb-2011 06:18      35688320
Jihad09.flv                    21-Feb-2011 06:46      37284091
Jihad10.flv                    21-Feb-2011 07:14      43810703

Hikmah Dalam Berdakwah – Ust. Firanda Andirja

HikmahDalamBerdakwah-Part1.flv           28-Feb-2011 13:19      59223845
HikmahDalamBerdakwah-Part2.flv           28-Feb-2011 13:52      72233785
HikmahDalamBerdakwah-Part3.flv           28-Feb-2011 14:18      63835542

Hukum Ibadah Di Bulan Rajab – Ust. Zainal Abidin

HukumIbadahBulanRajab-Part1.flv          16-Feb-2011 12:13      82117691
HukumIbadahBulanRajab-Part2.flv          16-Feb-2011 12:48      68092711
HukumIbadahBulanRajab-Part3.flv          16-Feb-2011 13:25      68876436

Jagalah Allah – Syaikh Utsman Al-Khomiis & Ust. Badrusalam

JagalahAllah-Part1.flv               16-Feb-2011 10:28      43592629
JagalahAllah-Part2.flv               16-Feb-2011 11:01      83316155
JagalahAllah-Part3.flv               16-Feb-2011 11:22      51337308

Karakteristik Ahlussunnah Wal Jama’ah – Ust. Muhammad Arifin Baderi

Part1Of7.flv                    08-Feb-2011 13:59      38673787
Part2Of7.flv                    08-Feb-2011 14:15      37178267
Part3Of7.flv                    08-Feb-2011 14:32      37143410
Part4Of7.flv                    08-Feb-2011 14:47      33079513
Part5Of7.flv                    08-Feb-2011 15:04      37382008
Part6Of7.flv                    08-Feb-2011 15:20      36912202
Part7Of7.flv                    08-Feb-2011 15:31      18955458

Kewajiban Mengikuti Sunnah – Ust. Abdulloh Taslim

01Of07.flv                     08-Feb-2011 03:07      22663956
02Of07.flv                     08-Feb-2011 03:24      22731496
03Of07.flv                     08-Feb-2011 03:39      22983989
04Of07.flv                     08-Feb-2011 03:54      22731496
05Of07.flv                     08-Feb-2011 04:13      22504350
06Of07.flv                     08-Feb-2011 04:32      25872530
07Of07.flv                     08-Feb-2011 02:15       4987422

Kewajiban Setiap Muslim & Muslimah – Ust. Abu Haidar As-Sundawy

KewajibanMuslimMuslimah-Part1.flv         28-Feb-2011 15:57      59465001
KewajibanMuslimMuslimah-Part2.flv         28-Feb-2011 16:21      59532034
KewajibanMuslimMuslimah-Part3.flv         28-Feb-2011 16:48      60319858
KewajibanMuslimMuslimah-Part4.flv         28-Feb-2011 17:10      54540659

Makna Ibadah – Ust. Abdul Hakim Abdat

Ust.AbdulHakim-Makna-ibadah-01.flv         16-Feb-2011 14:56      54593542
Ust.AbdulHakim-Makna-ibadah-02.flv         16-Feb-2011 15:31      91311230

Mencari Kunci Rizki yang Hilang – Ust. Zainal Abidin

Ust.ZainalAbidin-Rezeki_yg_hilang.flv       16-Feb-2011 14:33      126030217

Mengapa Terorisme Dikecam – Ust. Ali Musri

MengapaTerorismeDikecam-Part1.flv         28-Feb-2011 17:38      76113668
MengapaTerorismeDikecam-Part2.flv         28-Feb-2011 18:14      80061598
MengapaTerorismeDikecam-Part3.flv         28-Feb-2011 18:43      77950464
MengapaTerorismeDikecam-Part4.flv         28-Feb-2011 19:11      72545491

Mengisi Liburan Berpahala -Ust. Ali Musri

MengisiLiburan-Part1.flv              28-Feb-2011 19:25      28958884
MengisiLiburan-Part2.flv              28-Feb-2011 19:39      29023151
MengisiLiburan-Part3.flv              28-Feb-2011 19:55      29982029

Menjadikan Harta Barokah – Ust. Kholid Syamhudi

MenjadikanHartaBarokah-Part1.flv          28-Feb-2011 20:23      75837066
MenjadikanHartaBarokah-Part2.flv          28-Feb-2011 20:52      73560839
MenjadikanHartaBarokah-Part3.flv          28-Feb-2011 21:27      96295487

Menyelami Keindahan Islam – Ust. Abu Haidar As-Sundawy

Ust.AbuHaidar-Menyelami-keindahan-islam-01.flv   16-Feb-2011 16:09      107553589
Ust.AbuHaidar-Menyelami-keindahan-islam-02.flv   16-Feb-2011 16:55      132841745

Muqoddimah Asma’ Was Shifat – Ust. Firanda Andirja

MuqodimmahAsmaWaSifat-Part1.flv          08-Mar-2011 00:34      34838286
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part2.flv          08-Mar-2011 00:57      40072661
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part3.flv          08-Mar-2011 07:00      35293438
MuqodimmahAsmaWaSifat-Part4.flv          08-Mar-2011 02:45      31238100

Panduan Hubungan Suami Istri – Ust. Ahmad Zainuddin

AdabPasutri1.3gp                  21-Feb-2011 09:47       9807490
AdabPasutri2.3gp                  21-Feb-2011 10:00       9805206
AdabPasutri3.3gp                  21-Feb-2011 10:08       9804403
AdabPasutri4.3gp                  21-Feb-2011 10:16       9804481
AdabPasutri5.3gp                  22-Feb-2011 00:13       9804349
AdabPasutri6.3gp                  22-Feb-2011 00:04       5320826

Renungan Kalimat Takbir – Ust. Badrusalam

Renungan Kalimat Takbir.flv

Sebab Naik dan Turunnya Iman – Ust. Abu Qotadah

NaikTurunnyaIman-Part1.flv             08-Mar-2011 09:44      69462393
NaikTurunnyaIman-Part2.flv             08-Mar-2011 21:13      84089710
NaikTurunnyaIman-Part3.flv             09-Mar-2011 10:08      77847104
NaikTurunnyaIman-Part4.flv             09-Mar-2011 11:03      90805490
NaikTurunnyaIman-Part5.flv             08-Mar-2011 10:48      98631334

Shalat Sebagai Barometer Amal – Ust. Arman Amri

ShalatBarometerAmal-Part1.flv           08-Mar-2011 16:00      83329320
ShalatBarometerAmal-Part2.flv           08-Mar-2011 18:16      81400341
ShalatBarometerAmal-Part3.flv           08-Mar-2011 20:16      78743943
ShalatBarometerAmal-Part4.flv           08-Mar-2011 20:39      46536660

Tauhid Jalan Keadilan dan Kemakmuran – Ust. Yazid Jawas

part01.flv                     08-Feb-2011 06:46      11512326
part02.flv                     08-Feb-2011 06:55      11571722
part03.flv                     08-Feb-2011 07:05      14344551
part04.flv                     08-Feb-2011 07:16      14343251
part05.flv                     08-Feb-2011 07:26      12857061
part06.flv                     08-Feb-2011 07:36      14964644
part07.flv                     08-Feb-2011 07:47      14048247
part08.flv                     08-Feb-2011 07:59      13469584
part09.flv                     08-Feb-2011 08:10      15241661
part10.flv                     08-Feb-2011 08:21      16603552
part11.flv                     08-Feb-2011 08:33      16458822
part12.flv                     08-Feb-2011 08:42      12707274
part13.flv                     08-Feb-2011 08:54      13158349
part14.flv                     08-Feb-2011 09:05      16676333

Tazkiyatun Nufus – Ust. Mahfuzh Umri

TazkiyatunNufs-Part1.flv              11-Mar-2011 05:08      67037358
TazkiyatunNufs-Part2.flv              11-Mar-2011 05:45      71269832
TazkiyatunNufs-Part3.flv              11-Mar-2011 07:32      76154870
TazkiyatunNufs-Part4.flv              11-Mar-2011 09:30      59275869

Wanita Dibalik Para Ulama – Ust. Sufyan Basweidan

Part1Of8.flv                    08-Feb-2011 10:09      19029279
Part2Of8.flv                    08-Feb-2011 10:20      18927476
Part3Of8.flv                    08-Feb-2011 10:32      24698228
Part4Of8.flv                    08-Feb-2011 10:44      22215322
Part5Of8.flv                    08-Feb-2011 10:56      20267927
Part6Of8.flv                    08-Feb-2011 11:07      20660872
Part7Of8.flv                    08-Feb-2011 11:20      23706788
Part8Of8.flv                    08-Feb-2011 11:32      22686522

Sumber pengambilan file :

rodja-tv
rodja-tv
hang-fm-batam
hang-fm-batam
youtube-logo
ebehtube

16 respons untuk ‘Video

  rizky maulana said:
  Januari 9, 2014 pukul 5:07 am

  assalamu’alaikum, mas admin afwan ko file video murotalnya yang mau di download udah di delete sih…

Tinggalkan Balasan ke rizky maulana Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s