kesusahan

Kesusahan dan Kenikmatan Sebagai Ujian

Posted on Updated on

Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Alloh Ta’ala menciptakan manusia dan menguji mereka, agar nampak siapa yang paling baik amalannya. Alloh Ta’ala berfirman:

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Al-Mulk: 2)

Qotadah -semoga Alloh merahmatinya- berkata: “Alloh telah mengumumkan kematian kepada manusia, dan Dia menjadikan dunia ini sebagai negeri kehidupan dan kebinasaan, dan Dia menjadikan akhirat negeri pembalasan dan kekekalan”. (Tafsir Ath-Thobari, juz: 12; hlm: 164) Baca entri selengkapnya »