konsep ketuhanan

Islam Jauh Lebih Unggul

Posted on

بسم الله الرحمن الرحيم

ISLAM JAUH LEBIH UNGGUL
Ulasan singkat seputar keistimewaan Islam dalam konsep ketuhanan
(Bagian satu dari dua tulisan)

Penulis : Jafar Salih Siregar

Menjadi sebuah momentum tepat bagi ummat Islam, pada hari dimana orang-orang kristiani merayakan kelahiran “tuhan” mereka, untuk menjelaskan keistimewaan aqidah Islam dibandingkan ajaran kristiani dan ajaran-ajaran lainnya. Konsep ilahiyah (ketuhanan) yang berbeda lagi sesuai dengan fitrah dan akal sehat yang diusung oleh Islam sebagai ajaran turun-temurun semenjak Adam Alaihissalaam hingga utusan terakhir Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Bahwa Islam bukan hanya sekedar meyakini keesaan Allah pada dzat dan perbuatannya (rububiyah) semata, akan tetapi lebih daripada itu, Islam mengajarkan keesaan Allah pada hak mutlaknya sebagai satu-satunya Dzat yang berhak menerima peribadahan (uluhiyah). Baca entri selengkapnya »