Muhrim

Siapakah Mahram Anda ?

Posted on Updated on

Mahram dari jalur kekerabatan ada 7 golongan:

  1. Dari jalur pokok. Mereka adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas apakah dari jalur bapak atau jalur ibu.
  2. Dari jalur cabang. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki (dari jalur anak laki-laki atau anak perempuan) dan seterusnya ke bawah.
  3. Saudara laki-laki. Apakah saudara laki-laki sekandung (satu ibu satu bapak) atau saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki seibu.
  4. Paman (dari jalur bapak). Apakah paman sekandung dengan bapak atau paman sebapak dengan bapak atau paman seibu dengan bapak. Dan apakah ia paman si wanita secara langsung atau paman dari bapak ibu atau kakek nenek si wanita. Karena paman seseorang adalah paman bagi dia dan keturunannya meskipun jauh ke bawah. Baca entri selengkapnya »

Siapa Sajakah Wanita Yang Haram Anda Nikahi? [Siapakah Mahram Anda?]

Posted on Updated on

mahrom
mahram (muhrim)

Segala puji bagi Allah, Rabb pengatur alam semesta. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Mungkin di antara kita ada yang tidak mengetahui apa itu mahrom dan siapa saja yang termasuk mahromnya. Padahal mahrom ini berkaitan dengan banyak masalah. Seperti tidak bolehnya wanita bepergian jauh (bersafar) kecuali dengan mahromnya. Tidak boleh seorang laki-laki dengan wanita berduaan kecuali dengan mahromnya. Wanita dan pria tidak boleh jabat tangan kecuali itu mahromnya. Dan masih banyak masalah lainnya. Baca entri selengkapnya »