Perkara Jahiliyah

Download Ceramah “Perkara-Perkara Jahiliyah”, oleh Ust. Abu Ubaidah

Posted on Updated on

Pengetahuan kita tentang perkara-perkara jahiliyah sangatlah penting, bukan untuk kita melakukannya tetapi untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman, “Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena saya khawatir terjerumus kedalamnya”. (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Orang yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan terjerumus kedalam kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Lalu apakah yang dimaksud dengan Jahiliyyah ? Jahiliyyah adalah nisbat kepada sifat jahil (bodoh) dan masa jahiliyyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam, yaitu sebelum masa Islam. Dan setelah diutus Nabi shallallahu’alaihi wa sallam maka tidak ada masa jahiliyyah secara mutlak, oleh karena itu terlarang bagi kita jika menggelari suatu zaman dengan zaman jahiliyyah, tetapi memang perangai-perangai atau sifat-sifat jahiliyyah tersebut masih ada pada seseorang atau suatu kaum. Dan sudah seharusnya kita menjauhi perangai-perangai jahiliyyah ini. Berikut ini diantaranya:

1. Berdo’a kepada Wali dan orang-orang shalih.
2. Berbangga dengan kelompoknya masing-masing/ Hizbiyyah.
3. Mengaggap bahwa ketaatan kepada pemimpin/ pemerintah adalah suatu kehinaan.
4. Taqlid buta kepada tokoh atau ulamanya.
5. Menimbang kebenaran suatu perkara dengan banyaknya orang yang mengikuti.

Dan lain-lain…Silahkan untuk lebih lengkapnya menyimak ceramah berikut yang disampaikan oleh Ust. Abu Ubaidah (sebagai pengganti Ust. Abu Qotadah sebagaimana rencana awal) dengan Tema “Masail (Perkara-Perkara) Jahiliyyah” yang direkam dari Dauroh Islamiah di Tuban pada tanggal 28 Februari 2010.

Semoga bermanfaat, barokallahufik.

Download Bag.1

Download Bag.2

Sumber : maramissetiawan.wordpress.com