Pokok Tamayyuz Salafi

Kaidah Seputar Pokok-Pokok Tamayyuz Salafy Sejati #01

Posted on

Pendahuluan 1

Oleh : Yang Mulia Syaikh Dr. Shalih bin Sa’ad as-Suhaimiy

Pembimbing Para Dai Cabang Kementerian Urusan Keislaman Kota Madinah an-Nabawiyyah,
(Mantan) Anggota Komisi Pengajaran Universitas Islam Madinah

Segala puji hanya milik Allah, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah. Setelah itu:

Aku telah membaca pembahasan penuh berkah ini yang ditulis oleh saudara kita asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad an-Najjar, yang diberi nama dengan:

“Tabshiir al-Khalaf bi Dhaabith al-Ushuul allatii Man Khaalafahaa Kharaja ‘an Manhaj as-Salaf.”
(Kaidah Seputar Pokok-Pokok Tamayyuz Salafy Sejati & Kapan Seseorang Dinilai Telah Keluar Dari Salafiyah) Baca entri selengkapnya »