siapakah ahlul bait

Syiah Mencintai Ahlul Bait? Ahlussunnah Menolak Hadits Dari Ahlul Bait?

Posted on

Pertanyaan:

Saya tertarik dengan ajaran Syiah. Saya banyak membaca buku tentang Syiah, Syiah mencintai ahlul bait, ahlul bait itu adalah keluarga rasul. Semua hadis-hadisnya berasal dari ahlul bait. Yang saya tanyakan mengapa Ahlussunah menolak semua hadis-hadis Syiah yang berasal dari keluarga rasul atau ahlul bait tanpa dikaji sedikit pun?

Dari: Thaherem Baca entri selengkapnya »

Ahli Bait Bukan Sekedar Pengakuan

Posted on Updated on

Ada dua sebab yang mendorong kami menulis artikel ringkas mengenai ahli bait. Pertama, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewasiatkan kepada umatnya untuk berlaku baik kepada ahli bait beliau dalam beberapa haditsnya. Kedua, adanya fenomena masyarakat yang telah menjurus pada sikap berlebih-lebihan kepada ahli bait. Di satu sisi, terdapat pihak yang mengagungkannya secara berlebihan, melebihi batas-batas yang diperkenankan syari’at. Di sisi lain, terdapat pihak yang tidak menghormati ahli bait dan mengingkari berbagai keutamaan yang mereka miliki.

Oleh karena itu, artikel ini berusaha menjelaskan secara ringkas, poin demi poin, beberapa permasalahan terkait ahli bait sehingga dapat diketahui bersama. Baca entri selengkapnya »