Skip to content

Riwayat Palsu Tentang Keutamaan Akal

بسم الله الرحمن الرحيم

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : « قِوَامُ المْرَءْ ِعَقْلُهُ، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ »

Dari Jabir bin ‘Abdillah bahwa Rasulullah bersabda: “Asas (kebaikan) seorang manusia adalah akalnya, dan barangsiapa yang tidak mempunyai akal berarti dia tidak mempunyai agama”.

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Harits bin Abi Usamah[1], Imam Ibnu ‘Adi[2] dan imam-imam lainnya, dari jalur Dawud bin al-Muhabbar, dari Nashr bin Tharif, dari Ibnu Juraij, dari Abu az-Zubair, dari Jabir bin ‘Abdillah , dari Rasulullah . Baca selanjutnya…

Iklan

Pendapat Para Imam (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad) Tentang Maulid Nabi

Pertanyaan 

Bagaimana pendapat ulama imam 4 madzhab tentang peringatan maulid? seperti Imam as-Syafii…

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Kita semua mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, anda, mereka, semua muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam? Baca selanjutnya…

Ringkasan Makna Dari Kata “Istawaa”

Ringkasan Makna Istiwa’ Adalah Ma’lum (diketahui)

Telah diriwayatkan dari Al-Imam Malik dan guru beliau Rabi’ah bahwa beliau menjawab apa makna istiwa’, beliau mengatakan bahwa istiwa’ ghairu majhul (ma’lum, sesuatu yang telah diketahui)

Asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘utsaimin rahmatullah alaihi menjelaskan bahwa istiwa’ ma’lum dari tinjauan Bahasa arab -yang mana Al-Qur’an turun dalam bahasa Arab kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat yang mereka berbahasa dengan bahasa Arab.

Istiwa’ sendiri memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab, yaitu maknanya disesuaikan kondisi kata istiwa’ itu sendiri, apakah dimutlakkan atau di taqyid (diikat) dengan huruf yang mengiringinya. Baca selanjutnya…

Hal-hal Yang Meragukan Tentang Islam

Dalam satu pekan kami mendapatkan tontonan dua buah potongan video pendek yang tentang “dialog keagamaan” yang dilakukan oleh oknum Nashrani kepada sebagian kaum muslimin. Pada video pertama, ditampilkan dialog seorang nashrani dengan seorang driver angkutan online. Pada video kedua, ditampilkan seorang wanita Nasharani paruh baya sedang “ngobrol” dengan anak-anak muslim usia SMP.

Intinya, mereka mulai bergerilya menyerang muslimin yang lengah dan lemah. Lengah dari tipu-daya dan makar orang-orang di luar Islam, dan lemah dari sisi keilmuan tentang agamanya sendiri.

Untuk itu kami salinkan disini beberapa syubhat atau kerancuan yang sering mereka hembuskan kepada kaum muslimin untuk menimbulkan keraguan di hati kaum muslimin akan kemuliaan dan kebenaran agamanya.

Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat. Baca selanjutnya…

Yang Benar dan yang Salah Dalam Pendidikan Anak

Yang Benar dan yang Salah Dalam Pendidikan Anak

    • Benar : Anda kembali kepada Allah Subhannahu wa Ta’ala dan berdoa kepada-Nya, memohon agar Dia senantiasa menolong Anda dalam mendidik anak-anak.
      Salah : Mendoakan keburukan atas diri sendiri dan anak-anak Anda, karena bisa jadi doa itu akan terkabulkan.
    • Benar : Anda menyadari bahwa mendidik anak-anak hukumnya wajib, sehingga Anda bersedia mem-pergauli mereka dan menyediakan waktu khusus untuk mendidik mereka.
      Salah : Tidak membantu isteri dalam mendidik anak. Anda menyerahkan pendidikan anak kepada ibunya saja, dan menyangka Anda telah menjalankan kewajiban dan menunaikan amanat.

Baca selanjutnya…

Mengenal Masjid Al-Aqsha (2/2)

Keutamaan Masjid al-Aqsha

Pertama, keutamaan Masjid al-Aqsha bukanlah suatu rahasia yang tersembunyi, keutamaannya begitu masyhur walau bagi orang awam sekalipun. Siapa yang tidak tahu, kalau ia adalah kiblat umat Islam sebelum Ka’bah al-Musyarrafah? Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan,

كان رسول الله يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة

“Dahulu Rasulullah shalat di Mekah dengan menghadap Baitul Maqdis dan Ka’bah beliau posisikan di hadapannya. Setelah 16 bulan dari hijrah beliau ke Madinah, beliau shalat dengan menghadap Ka’bah.” (HR. Ahmad). Baca selanjutnya…

Fokus Beribadah & Perbaiki Akhlaq

Nasehatku bagi setiap orang, hendaknya ia memfokuskan dirinya (beribadah) kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan manusia dan perselisihan mereka. Inilah yang paling baik.

Sebuah nasehat yang indah dan mengena dari seorang ulama besar di abad ini, yaitu syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Ustaimin rahimahullah, beliau berkata :

“Oleh karena itu, engkau melihat ada orang awam yang lebih baik aqidah dan keikhlasannya daripada KEBANYAKAN para penuntut ilmu syar’i, yang mana tidak ada ambisi mereka melainkan, Baca selanjutnya…

Download Murottal MP3 Qari Legendaris Abdul Basit Abdul Shomad 30 Juz Lengkap

Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami hadirkan untuk pengunjung yang kami muliakan download Murottal Al-Qur’an 30 Juz Lengkap yang dibacakan oleh Qari’ Legendaris Syaikh Abdul Bashit Abdus Shomad rahimahullah.

Berikut ini link download secara lengkap. Semoga bermanfaat. Baca selanjutnya…

Benang Merah Syariat Dan Empat Sifat Dasar Manusia [Melankolis, Koleris, Sanguin Dan Plegmatis]

Buku ini sangat terkenal, dalam versi bahasa indonesia berjudul “Personality Plus” karya Florence Litteur. Kami mempunyai buku terjemahnya dan talah membacanya dan kami menemukan banyak manfaat dan faidahnya membaca buku ini.

Manfaat buku ini dipergunakan oleh banyak kalangan, mulai dari psikolog pastinya, dokter jiwa,  anggota MLM [katanya ini adalah buku wajib mereka untuk mencari downline], pemimpin dan bos yang mengatur orang banyak, tokoh masyarakat, pekerjaan yang menuntut berhubungan dengan banyak orang seperti sales, humas dan entertrainer.

Bahkan digunakan untuk proses ta’aruf ikhwan-akhwat. Dengan sekedar mengatakan bahwa akhwat A itu plegmatis-melankolis, maka pahamlah si ikhwan bagaimana kira-kira gambaran umum sifat akhwat tersebut yang bisa dipergunakan sebagai pertimbangan pemilihan dan menyesuaikan dengan karakter dirinya. Baca selanjutnya…

Mengenal Lebih Dekat Masjid Al-Aqsha [1/2]

Masjid al-Aqsha adalah salah satu di antara tiga masjid mulia yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam. Keutamaan tersebut langsung dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Alquran dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabda-sabda beliau.

Secara historis, masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini juga memiliki peran sentral dalam perkembangan peradaban manusia, karena sejak dahulu tempat ibadah ini menjadi tempat tersebarnya syiar-syiar para nabi ‘alaihim ash-shalatu wa salam. Dan ia berada di Kota Jerusalem, sebuah kota yang menyaksikan begitu banyak nabi yang Allah utus dan berdakwah di sana, sebuah kota yang menyediakan air yang diminum oleh para utusan Allah, udara yang mereka hirup, dan tanah tempat mereka berpijak dan merebahkan tubuh mereka yang mulia. Baca selanjutnya…

Syirik Membatalkan Amal [Seluruhnya!]

*Materi :* Syirik Membatalkan Amal

*Pemateri:* Ust. Dr. Abdullah Roy, MA.

*Dalil-dalil terkait materi kali ini*:
– Az-Zumar : 65-66

*Catatan*
1. Besarnya bahaya kesyirikan, hingga seorang Nabi sekalipun akan batal amalannya apabila dia berbuat syirik, padahal mustahil seorang Nabi berbuat syirik.

Bahaya Kesyirikan

Materi : Bahaya Kesyirikan

Pemateri : Ust. Dr. Abdullah Roy, MA.

Dalil-dalil terkait materi kali ini:
– An-Nisaa’ : 48
– Al-Maidah : 72

Catatan
1. Tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Syirik adalah amalan yang paling Allah Benci.
2. Allah Maha Pengampun akan tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik.
3. Pelaku syirik akan kekal di dalam neraka dan tidak ada harapan baginya, apabila dia mati sebelum bertaubat dari dosa syiriknya.

Tambahkan faidah yang kamu dapatkan pada kolom komentar…

Tauhid, Syarat Mutlak Untuk Masuk Surga

*Materi :*  Tauhid Syarat Mutlak Masuk Surga

*Pemateri:* Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA.

*Dalil-dalil terkait materi kali ini*:
– Hadits Riwayat Al-Bukhari & Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit :

[من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ” أخرجاه]

_”Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak (benar) selain Allah saja, tiada sekutu bagiNya, dan Muhammad adalah hamba dan RasulNya, dan bahwa Isa adalah hamba dan RasulNya, dan kalimatNya yang disampaikan kepada Maryam, serta Ruh dari padaNya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkanya ke dalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya”_

– Hadits Riwayat Al-Bukhari & Muslim dari Itban :

[فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله]

_”Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan لا إله إلا الله dengan ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah”_

*Catatan*
1. Orang yang bertauhid pasti masuk surga.
2. Mungkin saja orang yang bertauhid itu masuk neraka karena untuk menghapus dosanya, akan tetapi pada akhirnya dia akan masuk surga dan kekal di dalamnya.
3. Prioritas dakwah para Nabi adalah tauhid, diantara alasannya adalah karena keutamaan yang besar ini.

Tambahkan faidah yang kamu dapatkan pada kolom komentar…

Mengapa Kita Wajib Mempelajari Tauhid

*Materi :*  Mengapa Kita Wajib Mempelajari Tauhid

*Pemateri:* Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA.

*Dalil-dalil terkait materi kali ini*:
– Adz-Dzariyat : 56
– An-Nahl : 36

*Catatan*
1. Belajar Tauhid adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah
2. Jin dan Manusia diciptakan untuk bertauhid
3. Para Nabi dan Rasul diutus untuk mengajak bertauhid

Tambahkan faidah yang kamu dapatkan pada kolom komentar…

%d blogger menyukai ini: